Liên hệ với chúng tôi

Thực phẩm Hàn Việt chuyên cung cấp thực phẩm chất lượng cao giá tốt nhất thị trường Hàn Quốc và Việt Nam.

Nguyễn Diệu Tâm

Điện thoại: 010 9163 5760

Ngân hàng: 356.1215.6599.73 (Nonghyop)

Email: HanVietfoods@gmail.com

Website: www.hanvietfood.com

FB: facebook.com/hoasamhanquoc

Youtube: Diệu Tâm